Ülseratif Kolit

kolit nedir? Ülseratif kolit belirtileri

İnflamatuar bağırsak hastalıkların iki ana formundan biri olan kolit, kalın bağırsağın iltihaplanmasıdır. En bilinen türü ülseratif kolittir. En sık 30-40 yaş arası yetişkinleri etkiler ve yaşam boyu sürer. Anormal immün yanıtın sebebi net açıklanamamaktadır. Ancak hastalık üzerinde genetik, diyet ve çevresel risk faktörlerinin etkisi görülmektedir. Crohn hastalığının aksine, ülseratif kolit iltihabı, kolonik mukoza ile sınırlıdır. İnflamasyon durumu, rektumdan başlayıp kolon olarak bilinen kalın bağırsağa kadar uzanır. İltihaplanma ve ülserlerle (yaralarla) karakterizedir. Sürekli klinik takip gerektirir. Genellikle endoskopik, radyolojik muayenelerle ve düzenli kontrol testleriyle hayat boyunca devam eder.

Farklı hastalarda farklı derecelerde yayılan kronik inflamasyon durumu tipik olarak kolonik mukozayı etkiler. Hastalığın 3 ana formu vardır. Yalnızca rektumda iltihabi reaksiyon gösteren durumuna ülseratif proktik denir. Rektumla başlayıp aynı zamanda kalın bağırsağın sol kısımda iltihaplanma gösteren durumuna sol taraflı kolit denir. Yalnızca bunlarla sınırlı kalmayıp tüm kolonda iltihaplanma gösteren durumuna ise pankolit denir.

Hastaların %95’inde rektum iltihabı görülür. Klasik klinik belirtisi kanlı ishaldir. Kendiğinden veya tedaviye yanıt olarak gelişen klinik durumda alevlenme dönemleri yaşanır. Hastalarda semptomların başlangıcı ani veya kademeli olarak gelişebilir. Klinik olarak şiddetli seyrinin olduğu hastaların belirlenmesi, inflamasyonu azaltmak amacıyla erken tedavi için önemlidir.

 Mikrobiyom ve Ülseratif Kolit 

Ülseratif kolit hastalarının, sağlıklı ikizlerine göre daha düşük potansiyel koruyucu bakteri türlerine sahip olduğu görülmüştür. Ülseratif kolit hastalarında, bağırsak mikrobiyal dağılımının yanı sıra bağırsak bakterilerinin fonksiyonel çeşitliliği ve durumu bozulur. Bu durum sonucu ise spesifik Firmicutes sayısında bir azalmaya yol açar.

Son yıllarda, ülseratif kolit hastalarının mikrobiyomunun bu hastalığın gelişimi üzerindeki etkisi üzerine kanıtlar elde edilmiştir. Ülseratif kolit fonksiyonel bozulma ile birlikte mirobiyomda önemli farklılıklar ile karakterizedir. Özellikle bazı mikrobiyal patojenler bağırsak iltihabı ile ilişkili olabilir. Ayrıca fekal mikrobiyota transplantasyonunun da ülseratif kolitli hastaları olumlu yönde etkileyebileceğine dair kanıtlar vardır.

Çalışmalar sonucunda ülseratif kolitli hastalarda bazı bakteri türleri ve çeşitlerinde artış bazılarında ise azalma gözlemlenmiştir. Haemophilus , Olsenella, Prevotella , Peptostreptococcus , Faecalibacterium , Lachnospira ,Negativibacillus cinslerinde artış görülmüş.Ayrıca Bacteroides coprocola, Phascolarctobacterium succinatutens, Dialistersuccinatiphilus, Sutterella wadsworthensis, Faecalibacterium prausnitzii türlerinde de önemli artış gözlenmiştir. Fusicatenibacter, Butyricimonas, Lactococcus , Coprobacter, Cutibacterium, Brevundimonas , Yersinia , Leuconostoc cinslerinde önemli azalma olmuştur.

Elde edilen veriler; bağırsak mikrobiyomunun çalışmasına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini göstermektedir.

KAYNAKLAR

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021005375

Not: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi oluşturmak veya onun yerine geçmesi amaçlanmamıştır.
Phone
Sitemizde çerez konumlandırılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.