Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1: TARAFLAR

1.1 SATICI:

Ünvanı:ENBİOSİS BIYOTEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ
Adres:MASLAK MAH. TASYONCASI SK. MASLAK 1453 1U T4A T4B
NO: 1 U IÇ KAPI NO: B91 SARIYER/ ISTANBUL
Telefon: +90 (212) 809 30 77
E-posta: info@enbiosis.com

1.2 ALICI:

Ad / Soyad / Ünvan:
T.C. Kimlik Numarası:
Adres:
Telefon:
E-posta:

MADDE 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI `nın SATICI `ya ait ENBIOSIS üzerinden veya elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 3 ve 4’te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

MADDE 3: SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.enbiosis.com adlı Web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir. SATICI teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir.

MADDE 4: ÜRÜNÜN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

Ürünlerin Toplam FiyatıTL
Ürünlerin Toplam Vergisi (KDV) TL
Toplam Kargo Ücreti TL
Toplam Teslim Fiyat Telefon

MADDE 5: ÖDEME PLANI

Çevirimiçi sanal POS uygulaması üzerinden ………. Bankası kredi kartı ile …. ay …. (yazıyla ……………………………………….) TL aylık ödeme / peşin ……….. TL ödeme
Alınan Vade Farkı: …….
Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı: % …
Siparişi takip eden 3 iş günü içinde sevkiyatlara başlanacaktır. Sevkiyat, (7) iş günü içinde tamamlanacaktır.
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişiler:
1.
2.

MADDE 6: ÜRÜNÜN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı ’nın Satıcı ’dan satın almış olduğu Mal/Hizmet ’in Alıcı ’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal/hizmet, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adreste bulunan kişi/kişilere teslim edilecektir. SATICI `nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, (yerinde) ALICI ‘ya teslim edilecektir.

MADDE 7: TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları ALICI `ya aittir. ALICI bu masraflar hakkında vereceği siparişi onaylamadan önce bilgi sahibi olacaktır. ALICI, SİPARİŞİ ONAYLARKEN GÖNDERİ ÜCRETİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDUĞUNU VE ONAYLADIĞINI KABUL EDER. ALICI, siparişi onayladıktan sonra SATICI ’ya ya da kargo firmasına gönderi için ek bir ücret ödemez. SATICI, Web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI `ya aittir. Teslim anında ALICI `nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI `nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de ALICI ‘ya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin SATICI `nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI `ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının SATICI `ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI ‘nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Gönderiler sadece Türkiye içine yapılmaktadır.

MADDE 8: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

8.1. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır.

8.2. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.

8.3. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI ’ya aittir.

8.4. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir.

8.5. Faturanın aslı gönderilmezse ALICI ’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.

8.6. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli, satıcının anlaşmalı olduğu kargo firması ile gönderilmesi durumunda, SATICI tarafından karşılanır.

8.7. Ürünün tesliminden sonra ALICI ’ya ait kredi kartının ALICI ’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI ’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI ’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI ’ya aittir.

8.8. ALICI, ALICI ’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, ALICI ’ya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

MADDE 9: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

9.1.SATICI, sözleşme konusu ürününün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

9.2.Sözleşme konusu ürün, ALICI ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

9.3.SATICI, ALICI ’nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI ‘ya ulaştığı tarihten itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. Ancak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15. Maddesinde sayılan istisnalar ayrık tutulmaktadır. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara (mini diploma, madalya vb. şahsa özel ürünler) ilişkin sözleşmelerde alıcının cayma hakkı yoktur

9.4.SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde ürün bedelini iade eder. Ürünü 14 (ondört) gün içinde iade alır. Alıcı ürünü 14 gün içinde satıcının istediği yolla ve firmayla iletmezse cayma hakkı geçerli olmaz.

9.5.SATICI, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI ’ya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir.

9.6.SATICI ürünün teslimi ifasının imkânsızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan ALICI ’ya bildirir. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Bu sebeplerle alıcı satıcıdan tazminat talebinde bulunamaz.

9.7.ALICI `nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel 14 (ondört) gün içinde iade edilir.

9.8. Garanti belgesi ile satılan veya satılmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, varsa garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI ’ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 10: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. 14 gün geçtikten sonra cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılması için CAYMA FORMUNUN aynı süre içinde SATICI ’ya faks veya e-posta ile gönderilmesi ve ürün, 14. md. hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.enbiosis.com Web sitesinde ALICI tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, kullanılmamış olması şarttır.. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ürün bedeli ALICI ’ya iade edilir. ANCAK ALICI FATURANIN ASLINI GÖNDERMEZSE, ALICI ’ya KDV VE VARSA DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İADE EDİLMEZ. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI ’ya geri göndermek zorundadır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, satıcı ile anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi durumunda, teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Cayma hakkının süresi içinde ve doğru şekilde kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

MADDE 11: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. Maddesinde ALICI ’nın cayma hakkını kullanamayacağı sözleşmeler / durumlar belirtilmiştir. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıda belirtilmiştir.

(1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 12: MAL/HİZMETİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin veya vadeli fiyatı, peşinat fiyatı sipariş formunda yer almakla birlikte, sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı veya ENBIOSIS tarafından yapılan indirimler, kuponlar ve sair satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 13: TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi Bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve Bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili Banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI ’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI ’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI ’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 14: BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı, işbu Sözleşme ’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI ’nın ve ENBIOSIS ‘in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI ’nın ve SATICI ’nın yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 16: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ENBIOSIS Biyoteknoloji A.Ş.

Maslak 1453 T4-B/91 Sarıyer/İstanbul
Mersis No: 0334097043200001