Huzursuz Bağırsak Sendromu Nedir?

Dünyada milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkileyen Huzursuz Bağırsak Sendromu (IBS) veya spastik kolon olarak da duymuş olabileceğin bu hastalık bağırsaklarda meydana gelen yapısal değil, fonksiyonel bozukluklar sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Huzursuz bağırsak sendromu yaşayan bireylerin yaşam kalitesinde önemli ölçüde düşmeler olur. Huzursuz bağırsak sendromu günümüzde yaygın karşılaşılan gastrointestinal hastalıklardandır. Şu anda dünya nüfusunun yaklaşık %11’inde kendisini göstermektedir.

IBS (Huzursuz bağırsak sendromu) nedir?
PlayPlay
IBS ile vedalaş...
PlayPlay
ENBIOSIS’i Doktorlardan Dinliyoruz
PlayPlay
ENBIOSIS IBS Klinik Çalışmasında Neler Yapıldı?
PlayPlay
ENBIOSIS İle Mikrobiyomunu Keşfet!
PlayPlay
geri
ileri
IBS (Huzursuz bağırsak sendromu) nedir?
IBS ile vedalaş...
ENBIOSIS’i Doktorlardan Dinliyoruz
ENBIOSIS IBS Klinik Çalışmasında Neler Yapıldı?
ENBIOSIS İle Mikrobiyomunu Keşfet!
previous arrow
next arrow

Huzursuz Bağırsak Sendromu Yaşayanların Klinik Özellikleri

Huzursuz bağırsak sendromuna sahip bireylerin bildirilen en yaygın klinik özellikleri değişmiş bağırsak alışkanlıklarıdır. Bu sendrom çoğunlukla kabızlık (IBS-C), ishal (IBS-D) veya her iki durumun birlikte görüldüğü (IBS-M) durum şeklinde olabilir. Roma IV kriterlerine göre kabızlığın eşlik ettiği IBS (IBS-C), diyarenin eşlik ettiği IBS (IBS-D), karışık bağırsak alışkanlıkları gösteren IBS (IBS-M) ve sınıflandırılmamış IBS (IBS-U) dahil olmak üzere 4 alt tipe ayrılmaktadır.

Fakat alt tip ne olursa olsun beyin-bağırsak etkileşimlerindeki değişiklikleri, bağırsak bariyer bütünlüğünde bozulma, artmış bağırsak geçirgenliği, değişmiş bağırsak motilitesi, düşük dereceli iltihaplanma, psikososyal durumdaki değişiklikler ve bağırsak mikrobiyom disbiyozisi IBS’nin gelişiminde önemli faktörler arasında sayılmaktadır.

 

Huzursuz Bağırsak Sendromu Tanısı

IBS tanısında kullanılan altın standart bir test ya da biyobelirteç henüz mevcut değildir. Tanı için alanında uzman kişiler tarafından belirlenmiş semptomlara dayalı Roma III (2006) ve Roma IV (2016) kriterleri kullanılmaktadır.

Daha güncel olan Roma IV irritabl barsak sendromu tanı kriterlerine göre, son 3 ayda ortalama en az haftada 1 gün tekrarlayan karın ağrısı olmalıdır. Buna ek olarak aşağıdaki 3 kriterden en az 2’si sağlanmalıdır. Bu şikayetler tanıdan en az 6 ay önce başlamalıdır. Ve son 3 ayda da tanı kriterlerini karşılamalıdır.

  1. Dışkılama ile ilgili değişikliklerin olması,
  2. Dışkı sıklığındaki değişiklikler olması,
  3. Dışkı biçiminde (görünüşündeki) değişiklikler olması.

İBS’ nin kabızlık formunda:

  • Dışkılamaların en az %25’inin veya daha fazlasında dışkı sert ve top şeklinde olmalıdır.
  • Dışkılamaların en fazla %25’inden azında dışkı sulu veya gevşek olmalıdır.

İBS’ nin ishal formunda:

  • Dışkılamaların en az %25’inin veya daha fazlasında dışkı gevşek, yumuşak, lapa gibi cıvık veya sulu olmalıdır.
  • Dışkılamaların en fazla %25’inden azında dışkı sert veya top şeklinde olmalıdır.

İBS’ nin Miks (değişken) formunda:

  • Dışkılamaların %25’i veya daha fazlasında dışkı sert veya toprak şeklinde olmalıdır.
  • Dışkılamaların %25 veya daha fazlasında dışkı lapa gibi, sulu olmalıdır.
  • Miks formda dışkılamalarda bu iki durum bir arada görülmelidir.

Huzursuz bağırsak sandromu yaşanlar bu kriterlere göre değerlendirilip; alarm semptomları dışlandıktan ve gerekli ayırıcı tanıları yapıldıktan sonra IBS alt formu belirlenerek IBS tanısını alırlar.

 

Huzursuz Bağırsak Sendromunda Değişen Mikrobiyom

Bağırsak mikrobiyomunda yararlı bakterilerin azalması ve zararlı bakterilerin artmasıyla oluşan dengesizlik disbiyozis olarak tanımlanır. Son on yılda yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar disbiyozisinin IBS patogenezinde önemli rolü olduğunu kanıtlamıştır. Disbiyozis belli bakteri gruplarının miktarının artması, azalmasıdır. Veya tamamen yok olması veya çeşitli gen değişimleriyle işlevlerinin farklılaşması şeklinde de gerçekleşir. IBS hastalarının mikrobiyomunda gözlenen disbiyozise, bağırsak homeostazının bozulması, iltihaplanma ve mukoza geçirgenliğinin artması eşlik etmektedir.

 

KAYNAKLAR

IBS-Symptoms in IBD Patients-Manifestation of Concomitant or Different Entities

Irritable bowel syndrome: a clinical review

Global prevalence of irritable bowel syndrome according to Rome III or IV criteria: a systematic review and meta-analysis

Bowel Disorders

Phone
Sitemizde çerez konumlandırılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.