Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu

CTO

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümünden mezun olduktan sonra aynı yıl Amerika-Nebraska-Lincoln Üniversitesinde doktoraya başladı. “Computational Genomic Signatures And Metagenomics” başlıklı doktora tezini tamamladıktan sonra aynı üniversitede post-doc ve ardından assistant-prof olarak çalıştı. NHI, NSF, ARGON, Defense Threat Reduction Agency (DTRA), tarafından desteklenen projelerde yürütücü/araştırmacı olarak görev aldı. ARGON tarafından yürütülen dünya mikrobiyom projesininin (earth microbiome project) taksonomik analizi için yazılım geliştirdi. Amerika’da devam eden biyoloji temelli adli davalarda danışman olarak görev yaptı. 2014 yılında Türkiye’ye döndü ve Biyoenformatik ve Sistem Biyolojisi yüksek lisans/doktora programlarının kurulmasında görev aldı. Yapay Zeka, Biyoenformatik, Bilgi Kuramı, Hesaplamalı Metagenomik, Meta-Omik büyük veri analizi araştırma alanları içerisinde yer almaktadır. Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu’nun Uluslarası ve ulusal patentleri bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası projelerde biyoenformatik takım lideri olarak aktif çalışmaktadır.

2018 yılı itibari ile mikrobiyom temelli kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri üretmek amacıyla çalışmalara başlayan Dr. Ufuk Nalbantoğlu halen ENBIOSIS Biyoteknoloji’nin biyoenformatik süreçlerini yönetmektedir.

Makaleler

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24750812
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8350295
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26747442
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0124906
https://bmcbioinformatics.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2105-12-41
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0009007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2821113/
https://link.springer.com/protocol/10.1007/978-1-62703-646-7_1

ENBIOSIS Yönetim Kurulu

Dr. Ufuk Nalbantoğlu - CTO
Farklı zekaların
muhteşem buluşması - Mikrobiyom

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu - Baş Akademisyen
Hayatımız nasıl değişecek?

Ömer Özkan - CEO
Gelecek İçimizde