Doç. Dr. Aycan Gündoğdu

Baş Akademisyen

2007-2014 yılları arasında Avustralya’da doktora öğrenimini tamamaladı ve ardından post-doc olarak çalıştı. Avustralya’da bulunduğu süre boyunca, University of the Sunhine Coast, Queensland Sağlık Bakanlığı, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ulusal laboratuvarlarında yürütülen metagenom/mikrobiyom ve faj projelerinde çalıştı. Bir süre Gürcistan Eliava Enstitüsü’nde bakteriyofaj çalışmalarına katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra 2015 yılında Genkök Metagenomik Birimini kurdu. Hastalık mikrobiyomuna dayalı biyobelirteç keşfi, Enfeksiyon metagenomu / Patobiyom, Atık su metagenomu, Nanogözenek dizilemesinin mikrobiyal uygulamaları, Faj terapi, Resiztom-mobilom, birim bünyesinde devam eden ana araştırma konularıdır. Mikrobiyal belirteçler üzerinden dışkıdan siroz ve Alzheimer teşhisi konulu iki patenti bulunmaktadır.

2018 yılı itibari ile mikrobiyom temelli kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri üretmek amacıyla çalışmalara başlayan Doç. Dr. Aycan Gündoğdu halen ENBIOSIS Biyoteknoloji’nin araştırma ve geliştirme süreçlerini yönetmektedir.

Makaleler

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5506383/

http://tmc.dergisi.org/pdf/pdf_TMC_564.pdf

https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk/issue/47876/604749

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/fpd.2019.2651?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196655317309549?via%3Dihub

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/mdr.2016.0321?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2016.01761/full

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27433106/

https://www.escmid.org/escmid_publications/escmid_elibrary/?q=gundogdu&tx_solr%5Bfilter%5D%5B0%5D=author%253AAycan%2BGundogdu&tx_solr%5Bfilter%5D%5B1%5D=entry_type%253AOral%2Bpresentation

https://www.klimikdergisi.org/en/2021/01/05/bacteriophage-therapy-an-unforgetten-source-of-cure/

ENBIOSIS Yönetim Kurulu

Dr. Ufuk Nalbantoğlu - CTO
Farklı zekaların
muhteşem buluşması - Mikrobiyom

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu - Baş Akademisyen
Hayatımız nasıl değişecek?

Ömer Özkan - CEO
Gelecek İçimizde