Aydınlatma Metni

ENBIOSIS Biyoteknoloji A.Ş. (“ENBIOSIS”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.
ENBIOSIS, tarafımızla paylaşacağınız verilerin bir kısmının genel nitelikli kişisel veri bir kısmının ise hassas nitelikli kişisel sağlık verisi olduğunun ve en üst düzey koruma gerektiğinin bilincindedir. Bu kapsamda; tarafınıza ilettiğimiz işbu “ENBIOSIS Kişisel Verilerin Elde Edilmesi Ve İşlenmesi İle İlgili Bilgilendirme Ve Açık Rıza Formu” (“Bilgilendirme ve Rıza Formu”) ile hangi kişisel verilerinizi topladığımızı, bunları nasıl işleyeceğimizi, ne amaçlarla işleyeceğimizi, bunların hangi şartlarda üçüncü kişilere aktarılacağını, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğunu, kişisel verilerinize ilişkin olarak bizimle nasıl iletişime geçebileceğinizi açıklamak isteriz.
ENBIOSİS uygulamasını ve/veya web sitesini kullandığınızda ya da ENBIOSIS’ten hizmet aldığınızda kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesine açık rıza vermiş sayılmaktasınız.

1. Kişisel Verilerin İşleme Amaçları

Kişisel verilerinizi, temel olarak bilimsel yöntemler kullanarak mikrobiyom profilinizi çıkarmak ve bu sayede kendi profiliniz için en uygun kişiselleştirilmiş beslenme rehberini yapay zeka teknolojileri başta olmak üzere sair teknolojiler kullanarak aracılığıyla tespit etmek için işleriz. Bir başka deyiş ENBIOSIS uygulamasını kullanarak kişiye özgü beslenme programınızı çıkarabilmemiz için aşağıda detaylarını listelediğimiz kişisel verilerinizi işlememiz gerekmektedir. Kişisel verilerin işlenmesinden anlaşılması gereken bu verilerin toplanması, saklanması, kullanılması, istatistiki analizlerinin yapılması ve aktarılması gibi size ait verilerin bilgisayar yazılımı ve uzmanlar tarafından işlemesidir.

Yine kişisel verilerinizin ENBIOSIS uygulamasını kullanmaya devam etmeniz hâlinde beslenme programınızın periyodik olarak takip edilmesi ve mikrobiyotanın sağlıklı hâle getirilmesi için de işlenmesi gerekmektedir.

Öte yandan; ENBIOSIS kişiselleştirilmiş beslenme rehberine ek olarak, gelecekte kişiye özel veya kitlesel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi üzerine de bilimsel hazırlık çalışmaları yapmaktadır. Bu kapsamda; kişisel verileriniz bu tür bilimsel çalışmalarda da anonim hale getirilerek kullanılabilir 1.Bununla birlikte; ENBIOSIS halihazırda kişiye özel tedavi hizmeti vermemektedir.

Kişiselleştirilmiş beslenme rehberinin oluşturabilmesi için tarafımıza iletilen dışkı (gaita) örneklerinin laboratuvar ortamında incelenmesi gerekmektedir. Sizden alınan dışkı örnekleri ENBIOSIS tarafından size özel bir ID numarası verilerek anonim hale getirildikten sonra işleme alınır. 2 Laboratuvar ortamına örnekleriniz açık kimlik bilgileriniz verilmeden (size özel bir ID numarası verilerek) aktarılır. Laboratuvar sonuçları ise doğrudan, kişiselleştirilmiş beslenme rehberini oluşturulabilmesi için diyetisyenler, hekimler ve hastaneler ile paylaşılır. ENBIOSIS, halihazırda Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi ile işbirliği yapmakta olup, ileride yurt içinde yahut yurt dışında başkaca laboratuvarla işbirliği yapabilir.

Yukarıdaki ek olarak; ENBIOSIS tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Araştırma yapılması,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Kalite, bilgi sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Pazarlama, medya ve iletişim, çağrı merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, ENBIOSIS ’e ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilen Elde Edilmesi

Özel nitelikli kişisel sağlık verileriniz kurye ile tarafınıza gönderdiğimiz kit ile bağırsak mikrobiyomunuzu içeren dışkı örneğinizin kendi tarafınızdan alınarak yine kurye ile bize iletmeniz yoluyla elde edilir. Tarafınıza ilettiğimiz kitte dışkı örneğinizin nasıl alınacağı, paketleneceği ve tarafımıza gönderileceği adım adım anlatılmaktadır.

Öte yandan yine hassas nitelikli sağlık verileriniz; ENBIOSIS web tabanlı kullanıcı paneli ve/veya mobil uygulaması üzerinden dolduracağınız anket yoluyla da yazılı olarak elde edilir.

Bunlara ek olarak; mobil uygulamamız, internet sitemiz, telefon numaralarımız gibi sesli, yazılı, görsel yollarla da kişisel verileriniz tarafımızca toplanmaktadır.

3. Topladığımız Kişisel Veriler

Sağlık verileriniz başta olmak üzere aşağıda sayılan özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, ENBIOSIS tarafından yukarıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Laboratuvar analizleri sonucu gaitadan elde edilen her tür dijital/ fiziksel çıktı,
 • Tarafınıza ilettiğimiz ekteki ankette doldurduğunuz tüm bilgiler;
  • Yaşam tarzına ilişkin bilgiler (yaş, meslek, kilo, boy vs.),
  • Sağlık geçmişi (geçmiş hastalık şikayetleriniz, diyabet, karaciğer, bağırsak vs.)
  • Alerji bilgisi (gıda ve sair başkaca alerjiler)
  • İlaç kullanım bilgisi ve geçmişi (antibiyotikler, grip aşısı, vitaminler vs.)
  • Beslenme alışkanlıklarınız (beslenme tipi, içecekler, et, sebze, meyve tüketimi vs.)
 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz : Faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • www.ENBIOSIS.com.tr sitesine veya ENBIOSIS mobil uygulaması üzerinden gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla ENBIOSIS ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Eczacılar Birliği ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel verileriniz:

 • Yukarıda KVKK Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında belirlenen amaçların varlığı halinde, yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan Grup Şirketleri, iş ortakları, tedarikçi firmalar, bankalar, finans kuruluşları, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları ve belirlenen amaçlarla aktarımın gerekli olduğu diğer ilişkili taraflara aktarılabilmektedir;
 • Yukarıda KVKK Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında yurtiçinde ve başta AB ülkeleri, Amerika, İngiltere, OECD ülkeleri, Hindistan, Çin ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan belirlenen amaçlar bakımından açık rızanızın alınması şartı ile, pazarlama şirketleri, Grup Şirketleri, pazarlama desteği veren üçüncü kişi hizmet firmalarına (e-posta gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM desteği veren firmalara açık rızanıza istinaden aktarılabilmektedir.

Ayrıca açık rızanıza istinaden ENBIOSIS ’in bir kısmının veya varlıklarının (marka, alan adı ve sair ticari işletme unsurları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) satılması durumunda Kişisel Verileriniz devralan gerçek ya da tüzel kişilere, bunların paydaşları, iş ortakları, aracıları, danışmanları da dahil olmak üzere yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere devrin gerektirdiği ölçüde aktarılabilir, işlem sürecinde bu üçüncü kişiler tarafından gerekli değerlendirmenin yapılması ile sınırlı ölçüde işlenebilir ve devir halinde devralan taraf varlıklarla birlikte bu varlıklara bağlı değerler olan Kişisel Verilerinizi kendisi veri sorumlusu olacak şekilde işlemeye devam edebilir.

5. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve ENBIOSIS ’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda ENBIOSIS ’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.
 • Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar ve Yükümlülükler

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

Tarafınız ile kurulmuş olan sözleşmesel ilişki ve sözleşmenin ifası kapsamında kişisel verilerinizi işleyeceğimizden gerek duyulması halinde yurt içi ve yurt dışı ile paylaşılacağı, bu doğrultuda talep ettiğiniz takdirde kişisel veri işleme, aktarma, muhafaza, kullanım amacı, düzeltme, itiraz etme, silme, yok etme, anonimleştirme, zarar doğması halinde giderim talep etme hakkınız bulunduğunu bildirir, bu hususlarda kanun gereğince tarafımıza başvuru yapabilme hakkına haizsiniz.


7. Veri Güvenliği

ENBIOSIS, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, veri sorumlusu ENBIOSIS Biyoteknoloji A.Ş. olarak kanun ve mevzuata olarak kullanarak muhafaza edeceğiz.


8. Şikâyet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi kvkk@ENBIOSIS.com elektronik posta adresine veya Maslak Mahallesi Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sit. 1U T4A T4B Apt. No: 1 U/B91 Sarıyer/İstanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz.


9. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

İşbu Bilgilendirme ve Rıza Formunda anılan kanallar vasıtasıyla ENBIOSIS ile paylaşmış olduğunuz Kişisel Veriler, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.


10. Veri Sorumlusunun Kimliği

ENBIOSIS Biyoteknoloji Anonim Şirketi

Mersis No: 0334097043200001

Adres: Maslak Mahallesi Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sit. 1U T4A T4B Apt. No: 1 U/B91 Sarıyer / İstanbul

E-Posta: kvkk@enbiosis.com

ENBIOSIS Biyoteknoloji A.Ş.

Maslak 1453 T4-B/91 Sarıyer/İstanbul
Mersis No: 0334097043200001