Alerji Testi Nedir? 

Günümüzde çocukluk çağında görülen alerjik hastalıklarda artış görülmektedir. Bu yüzden alerji testlerine olan ihtiyaç artmaktadır. Alerji testleri; alerjik hastalık tanısı dışında alerjik hastalıkların izlemi, alerjenden korunma yöntemlerinin belirlenmesi, spesifik alerjen tedavisinin seçilmesi ve alerjik hastalık geliştirme riski yüksek olan hastaların erken tanımlanabilmesi amacıyla da kullanılmaktadır. Alerji testleri klinik bulgu ve öykü ile değerlendirildiği zaman daha doğru sonuçlar vermektedir.

Alerjik reaksiyonlar geçirdiğimizde bağışıklık sistemimiz önem kazanmaktadır. ENBIOSIS bağısıklık sistemini mikrobiyom modülasyonu ile destekler böylece daha sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olursunuz. 

Alerji Testi Çeşitleri Nelerdir? 

Alerjik hastalıklarda kullanılan tanısal testler in vivo ve in vitro olmak üzere iki grupta incelenmektedir.  In vivo testler; deri testleri, yama testleri ve provokasyon testlerini içermektedir. In vitro testler ise kan, nazal, indukte balgam, Immunoglobulin E bileşenine dayalı tanı ve bazofil aktivasyon testlerini kapsamaktadır.

Deri Alerji Testi

Deri testi alerjene özgü IgE’yi saptamada kullanılan in vivo yöntemidir. Geliştirildiği günden beri alerjik hastalıkların tanısında kullanılan birincil tanı yöntemi olmuştur.

Fakat deri testlerinin kalitesini etkileyen bazı durumlar vardır:

 • Test yapılan vücut alanı

Alerjik reaksiyon görülen bölgeye test uygulanmamalıdır. Test sağlıklı deri üzerine uygulanmalıdır.

 • Hastanın yaşı

Bebeklik döneminde 3 aylık ve sonrasında testin güvenirliği artmaktadır. Genellikle istisnai bir durum olmadıkça 3 yaşından itibaren önerilmektedir.

 • Hastalık öyküleri

Tek başına test sonucu ile alerji tanısı koyulmamaktadır. Hastanın öyküsü de dikkate alınarak tanı konulması önerilmektedir.

 • Kullanılan ilaçlara

Hastanın en son ne zaman ve hangi ilacı kullandığı sorgulanmalıdır.

Deri Prick Testi (Çizik Testi)

Deri prick testi yöntemi ilk kez 1924 yılında Grant ve Lewis tarafından tanımlanmıştır.1970 yılında ise Pepsy tarafından kullanılan haline gelmiştir.

Prick testi yapılmadan önce;

 • Pozitif ve negatif kontrol solüsyonları kullanılmalıdır.
 • Alerjen ekstrelerinin stabilitesi ve konsantrasyonu uygun olmalıdır.
 • Test normal cilt bölgesine uygulanmalıdır.
 • Hastanın test sırasında dermografizmi olmadığından emin olmalıdır.
 • Hastanın test sonuçlarını etkileyecek aldığı tedaviler ve son dozdan sonraki geçen süre sorgulanmalıdır. 
 • Reaksiyonlar zamanında değerlendirilmelidir ve kaydedilmelidir. 
 • Testin yapıldığı ortamda reaksiyon riski göz önünde bulundurulup ona göre test yapılmalıdır.
 • Test ortamında epinefrin içeren acil müdahale seti hazır bulundurulmalıdır.
 • Test yapıldığı dönemde alerjik semptomları yoğun olan hastalara yapılmamalıdır.

Bu koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Deri prick testleri diğer testlere göre:

 • Ucuzdur,
 • Kolay uygulanabilirdir,
 • Güvenilirdir,
 • Nadiren yan etkileri vardır.
 • Kısa sürede sonuç vermesi gibi birçok avantajı vardır. 

Testin yapılmasının uygun olmadığı durumlarda in vitro ölçümlerinden faydalanılmalıdır.

Yama (Patch) Testi 

Alerjik kontakt dermatite neden olan yaklaşık 4350’den fazla alerjen madde vardır. Ama günümüzde 15-20 alerjen madde sorumlu tutulmaktadır. Bu etken maddeler Yama testi sayesinde öğrenilmektedir. Ayrıca yama Testi alerjik kontakt dermatit tanısında altın standart olarak kabul edilmiştir. Besin alerjilerinden şüphelenildiğinde kullanılmaktadır fakat kesin tanı için ekstra provokasyon testi kullanılmalıdır.

Kandan Alerji Testi 

Alerjene özgü  antikoru araştırmaktadır.  Kandan yapılan alerji testlerinin güvenilirlik düzeyi prick testine göre daha düşüktür.

Deri testlerinin kan testine göre  ön plana çıkma sebepleri:

 1. Hızlı
 2. Ucuz
 3. Duyarlı

IgE testlerinin daha üstün olduğu yönleri:

 • Alerjik reaksiyon riski yoktur.
 • Hastanın kullandığı ilaçlardan etkilenmez.

Anaflaktik reaksiyon geçiren hastalarda, olaydan sonraki en az 6 haftalık sürede deri testleri yanlış negatif sonuç verebilir. Oysa in vitro testler, anaflaksiden sonra hemen yapılabilir. Venom alerjisi olan bazı vakalarda da venom spesifik IgE, deri testinden daha duyarlı saptanabilir.

Alerji Testi Nasıl Yapılır? 

Kan ve deri yoluyla alerji testleri yapılmaktadır. Mevcut koşullarda hasta için en uygun olan test seçilmektedir.  Eozinofiller, alerjik hastalıkların temel anahtar hücrelerinden olduğu için alerjik reaksiyonlarda belirteç görevi görmektedir. Astım veya alerjik rinitli hastaların %30-40 kadarında eozinofili gözükmektedir. Fakat serum total IgE oranı alerjik hastaların %25’inde normal aralıklarda çıkabilmektedir. Bu yüzden IgE oranı yanıltıcı olabilmektedir. Bundan dolayı IgE aracılı alerjen taramaları önerilmemektedir.

Bebekler ve Çocuklarda Alerji Testi Nasıl Yapılır? 

Toplumun geleceği çocukların sağlıklı büyüyüp gelişmesine bağlıdır.  Bu yüzden alerjik hastalıklarda erken tanı çok önemlidir. Alerji testi kan örneklerinden ve cilt üzerine alerji damlaları kullanarak yapılır. Bebekler için sağlık çalışanları tarafından uygulanmaya başlama tarihi hakkında net bir yaş olmasa da , testin güvenirliği 3 aylıktan itibaren artmaktadır.

Sindirim sistemi hastalıkları semptomları: kusma, ishal, kolik, gelişmemesi bilinen başka bir neden olmadan belirtileri devam eden veya aralıklı olarak semptomlara sahip olan özellikle eş zamanlı atopik belirtiler söz konusu olduğunda;

3-4 yaşından küçük çocuklar:

 • Tekrarlayan astım/buğday alerjilerinin günlük tedavisi devam eder.
 • Uzun ömürlü öksürük/buğday alerjisine sahip çocuklar, özellikle fiziksel aktivite sırasında ve gece boyunca, daha az etkinlik seviyesine sahip çocuklar.

3-4 yaşından büyük çocuklar:

 • Astıma sahip 3–4 yaş arası çocuklar, ilgili alerjenler için her zaman alerji testi alınmalıdır.

Alerji Testi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular 

Alerji testleri hakkında kafanıza en çok takılan soruları sizler için derledik.

Yan Etkileri Nelerdir? 

Anafilaksi, hastaya bir alerjen verilmesini içeren herhangi bir alerji testi için meydana gelen komplikasyondur. O yüzden alerji testleri yapılmadan önce gerekli önlemler alınarak yan etki ihtimali azaltılmalıdır.

Hangi Bölümde Yapılır? 

Alerji testi hastanenin dermatoloji bölümünde yapılmaktadır.

Evde Alerji Testi Yapılır Mı? 

Hastanede belirli bir uzman eşliğinde yapılmalıdır.

ENBIOSIS daha güçlü bir bağışıklık için yanınızda!

KAYNAKÇA

https://www.solunum.org.tr/TusadData/Book/535/30112016115025-06_Bolum_05_Alerji.pdf

https://synapse.koreamed.org/articles/1060782

http://www.openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/25394

https://www.researchgate.net/profile/Hikmet-Tekin-Nacaroglu/publication/354620368_Alerji_testleri/links/6142d65128667828a89828ef/Alerji-testleri.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12823111/

https://dergipark.org.tr/en/pub/zktipb/issue/40283/403247

https://www.aid.org.tr/tag/bebeklerde-alerji-testi-ne-zaman-yapilir/#:~:text=Alerji%20testleri%2C%20kan%20%C3%B6rneklerinden%20ve,ayl%C4%B1ktan%20itibaren%20ya%C5%9Fla%20beraber%20artar.

Not: Bu makale bilgilendirme amaçlıdır. Profesyonel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi oluşturmak veya onun yerine geçmesi amaçlanmamıştır.
Phone
Sitemizde çerez konumlandırılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Aydınlatma Metni’ni ve Gizlilik Politikası’nı inceleyebilirsiniz.